Palaute ja usein kysytyt kysymykset

Kurssin ja kurssialustan kehitys

Sekä kurssia että sen käyttämää alustaa kehitetään koko ajan. Tämän vuoksi on mahdollista, että kurssin ulkoasu tai käyttöliittymä voi muuttua myös kurssin aikana. Kaikki alustassa ja kurssimateriaalissa olevat puutteet pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Kurssin ja alustan kehityksestä voi aiheutua haittaa opiskelijoille esimerkiksi muutettujen ja lisättyjen pikatehtävien (quiz) osalta. Joissakin tapauksissa pikatehtäviä voi tulla lisää tai jo tehty pikatehtävä voi tulla merkityksi vielä ratkaisemattomaksi. Tällaisissa tapauksissa pikatehtävä pitää vain tehdä uudelleen.

Löysin materiaalista virheen

Kaikki rakentava palaute kurssin tekemiseksi paremmaksi on arvokasta.

Tämä tarkoittaa niin suurempia rakenteellisia ehdotuksia kuin esitystapaan liittyvien puutteiden esilletuontia. Esimerkiksi kaikki kirjoitusvirheet olisi mukava saada korjattua mahdollisimman nopeasti. Samoin jos tekstissä on huonosti muotoiltuja tai muuten vaikeasti ymmärrettäviä kohti, niin ne olisi hyvä saada korjattua nopeasti. Vastaavasti kaikki pikatehtävissä ("Quiz") olevat puutteet ärsyttävät monia, kunnes ne on paikattu.

Useat henkilöt ovat jo antaneet hyvää palautetta kurssin kehittämiseksi. Kiitos Elisa Bestetti, Tuula Jacobson, Samuli Hanski, Sampsa Hietala, Markus Huhtamäki, Jussi Kaataja, Esa Kauppinen, Heikki Koivula, Henna Kokkonen, Anton Kortelainen, Jesper Kuutti, Harri Kähkönen, Saska Lohi, Vesa Puoskari, Topias Pyykkönen, Teemu-Petteri Remes, Petri Riihikallio, Jenna-Julia Rissanen, Aleksi Roitto, Pasi Röntynen, Ismo Saaros, Alexey Smolianinov, Iiris Toivonen, Sari Toto ja Leevi Valkoniemi!

Korjausehdotukset sähköpostitse

Lähettäkää korjausehdotukset sähköpostitse osoitteella teemu.kerola@cs.helsinki.fi.

Laittakaa sähköpostin otsakkeeksi "MOOC palaute, Tietokoneen toiminnan perusteet".

Kirjatkaa palautteen alkuun tarkka paikka, jota palaute koskee. Esimerkiksi, "Luku 2.3 (Konekäskyt), kappaleen "On myös määritelty..." kolmas lause.

Antakaa palaute mahdollisimman lyhyesti, mutta silti selkeästi. Esimerkiksi, "Typo sanassa 'pödällä', pitää olla 'pöydällä'".

Kiitos.

Korjausehdotukset suoraan GitHubin kautta

Avaa joko "issue" tai "muutosehdotus" kurssin GitHub-repossa (varastossa) https://github.com/rage/tietokoneen-toiminnan-perusteet-material.

Laita muutosehdotuksesi suoraan paikalleen GitHubissa sijaitsevaan kurssimateriaaliin. Kaikki kurssimateriaali on data-hakemistossa. Esimerkiksi, klikkaa "Edit", korjaa kirjoitusvirhe sanassa "pödällä" muotoon "pöydällä". Talleta ehdotuksesi ("Propose file change") ja anna muutosehdotuksesi eteenpäin ("Create pull request"). Tähän voi kirjoitta halutettaaan kommentin, jonka jälkeen klikkaa uudestaan "Create pull request". Älä peru muutosehdotusta klikkaamalla "Close pull request".

Korjausehdotukset käsitellään yksi kerrallaan. Mahdolliset muutokset tulevat voimaan vasta hyväksymisen jälkeen.

Kurssimateriaali on kirjoitettu markdown-kielellä ja siitä generoituu html-koodia. Jos et osaa markdownia tai et halua käyttää GitHubia, lähetä muutosehdotuksesi sähköpostitse em. tavalla. Pikatehtäviin voi tehdä muutosehdotuksia vain sähköpostitse.

Kiitos ehdotuksista.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Pikatehtävä 2.2.1 on huonosti määritelty. (12.9.2019)

Kyseinen pikatehtävä (ja muutama muukin) kärsivät alustassa olevasta puutteesta, minkä vuoksi osa tehtävänmäärittelystä ei tule näkyville. Itse kysymys jää puuttumaan.

Tilanne korjataan pikapuoliin. Alustava korjaus on tehtävän määrittelyssä replikoida kysymys osa otsakkeeseen.

Osa opiskelijoista on jo vastannut tehtävään (yleensä väärin) sen puutteellisessa esitysmuodossa. Tämän vuoksi on mahdollista, että alustan korjaamisen jälkeen tehtävän suoritustilastot nollataan, jotta kaiki voivat vastata siihen uudelleen.